Vytvorte si vlastné uznanie záväzku rýchlo a správne

Uznanie záväzku - vzory

Nižšie uvádzame vzory Uznania záväzku na stiahnutie

Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1176

Medzi právnickou osobou a

Suma: 10.812,05 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1175

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1174

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1173

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1172

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1171

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1170

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1169

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1168

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1167

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1166

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1165

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1164

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1163

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1162

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1161

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1156

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1155

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1154

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1153

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1150

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 26.903 CZK, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1149

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 26.903 CZK, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1148

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1147

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1146

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1145

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1144

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1143

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1142

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 350.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1141

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1140

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1139

Medzi právnickou osobou a

Suma: 3.995,20 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1138

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1137

Medzi právnickou osobou a

Suma: 204 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1136

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1135

Medzi právnickou osobou a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1134

Medzi právnickou osobou a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1133

Medzi právnickou osobou a

Suma: 5.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1132

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1131

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1130

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1129

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1128

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 63.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1127

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: 63.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1126

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1125

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1124

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1123

Medzi právnickou osobou a

Suma: 399,68 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1122

Medzi právnickou osobou a

Suma: 399,68 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1121

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1120

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1119

Medzi právnickou osobou a

Suma: 13.500 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1118

Medzi právnickou osobou a

Suma: 13.500 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1117

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1116

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1115

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1114

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1113

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1112

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1111

Medzi právnickou osobou a

Suma: 4.546,65 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1110

Medzi právnickou osobou a

Suma: 4.546,65 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1109

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 374 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1107

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1106

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1105

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1104

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1101

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 19.806 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1099

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1098

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1097

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1096

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 18.724,32 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1095

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 30.159,66 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1094

Medzi právnickou osobou a

Suma: 91.305,77 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1093

Medzi právnickou osobou a

Suma: 91.305,77 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1092

Medzi právnickou osobou a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1091

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1089

Medzi fyzickou osobou podnikateľom a

Suma: 4.755,01 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1088

Medzi právnickou osobou a

Suma: 420.987,45 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1085

Medzi právnickou osobou a

Suma: 420.987,45 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1084

Medzi právnickou osobou a

Suma: 420.987,45 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1083

Medzi právnickou osobou a

Suma: 420.987,45 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1082

Medzi právnickou osobou a

Suma: 420.987,45 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1081

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1080

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1079

Medzi právnickou osobou a

Suma: 423.026,03 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1078

Medzi právnickou osobou a

Suma: 423.026,03 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1077

Medzi právnickou osobou a

Suma: 423.026,03 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1076

Medzi právnickou osobou a

Suma: 423.026,03 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1075

Medzi právnickou osobou a

Suma: 423.026,03 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1074

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1073

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1072

Medzi právnickou osobou a

Suma: 2.562,80 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1071

Medzi právnickou osobou a

Suma: 2.562,80 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1070

Medzi právnickou osobou a

Suma: 2.562,80 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1069

Medzi právnickou osobou a

Suma: 15.000 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1063

Medzi právnickou osobou a

Suma: 14.961,86 €, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1062

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1061

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1059

Medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a

Suma: --, dňa --

Zobraziť
Uznanie dlhu

Uznanie záväzku vzor č. 1058

Medzi právnickou osobou a

Suma: 831,60 €, dňa --

Zobraziť